عسل طبیعی با شان

249,000 تومان

محصولی از دامنه سبلان اردبیل

دارای ساکاروز زیر ۵ درصد

رطوبت زیر ۲۰ درصد

خاصیت اسیدی زیر ۷ درصد

 

این عسل به صورت کیلویی و در صورت درخواست مشتری عزیز با  شان ارسال میگردد